Setesdalsbanens fotosamling Til startsiden

Første side Forrige side Fjern søkekriterier Neste side Siste side


SBN10022
Lokomotiv nr. 6


SBN10025
Godstog med lokomotiv nr. 7 ved Grovane stasjon


SBN10026
Godstog med lokomotiv nr. 7 ved planovergangen på Røyknes stasjon

Utvalg

Utvalgt rullende materiell:
Damplokomotiv (alle enheter)

Utvalget inneholder 165 fotografier.
Viser side 2 av totalt 19 sider i utvalget.


SBN10027
Lokomotiv nr. 7 fyller vann på Røyknes


SBN10028
Nordgående godstog kjører inn i Røyknes tunnel I


SBN10029
Godstog med lokomotiv nr. 7


SBN10035
Befaringstog med lokomotiv nr. 2 og personvogn litra BCDFo


SBN10038
Lokomotiv nr. 1 med trykkluftbremse type Carpenter


SBN10040
Lokomotiv nr. 1